K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme identifikátory zařízení - cookies (více informací). Dalším používáním portálu vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.

Středověké sklepení? Omyl! Břidlicový důl!

Poklady v hlubinách > Středověké sklepení? Omyl! Břidlicový důl!

Žádná výdřeva. Žádné vzpěry. A přitom břidlicové podzemní sály mohou mít rozměry až ¼ fotbalového hřiště. V krajině kolem Vítkova, Budišova nad Budišovkou, Oder a Jakartovic se ještě v období První republiky nacházelo kolem šedesátky činných důlních děl. Vítejte v Krajině břidlice!

Některé doly mají dokonce více pater, která se nacházejí v podzemí. Navzájem jsou patra propojena komíny, které sloužily k odvětrávání a posunování vytěžené břidlice. U Čermenského mlýna se nachází Jezerní důl. Podzemní jezero má hloubku 40 metrů. Chodby Černého dolu nebo štoly Carl připomínají zase sklepení gotického hradu. Těžba břidlice na tomto území byla ukončena většinou po druhé světové válce a opuštěné doly nejsou z bezpečnostních důvodů přístupné. I vy se však můžete pokochat jejich krásou v nově otevřené Raabově štole. Nenechte si tu příležitost ujít!
 
Pro zajímavost: největší Nittmanův důl je 80 metrů hluboký a štoly v jeho podzemí  mají délku až 3 kilometry. Jáma dolu je jedním ze zastavení na naučné stezce Dědictví břidlice. Dnes nese původní důlní dílo ochrannou známku Natura 2000 jako chráněná lokalita evropského významu. Je jedním z největších zimovišť netopýra černého v Evropě. Kolonie netopýrů, která se zde zabydlely, čítají několik stovek exemplářů. Poblíž dolu Carl se zase nacházejí dva přízemní nájemní domky pro horníky, postavené z odpadní břidlice, tzv. Berghausy
 
Seznámit se se stále ještě živým dědictvím břidlice můžete na 5 komentovaných prohlídkách, které byly připraveny ve spolupráci se Spolkem Zálužné. Provedou vás dva zasvěcení znalci, kteří je pro 100 let příběhů První republiky připravili. Budete jim moci věřit na slovo. Bydlí na břidlicové haldě a Raabova štola je otevřená jejich zásluhou! A cestou se možná zastavíte na hornickou svačinku. Krajinu břidlice tak objevíte s námi, ale vrátit se možná budete chtít sami!
 

Doporučení na samostatné výlety/návraty za místy, spojenými s dědictvím břidlice

Břidlicová stezka (okruhy A-E v délce cca 50 km), které propojují obce Budišov nad Budišovkou a Svatoňovice (trasa A, 11 km), okruh kolem Starých Odrůvek (trasa B, 10 km), okruh kolem Čermné ve Slezsku s možným prodloužením do Vítkova (trasa C, 11 km), okruh kolem Starých Těchanovic (trasa D,E, 10 km). Všechny trasy jsou vhodné pro cyklisty. Cesta z Budišova nad Budišovkou do Čermné je vhodná pro pěší vzhledem k možnosti dopravních spojení
http://www.krajinabridlice.cz/cs/content/nau%C4%8Dn%C3%A9-stezky
Naučná stezka Dědictví břidlice vede krajinou údolí řeky Moravice kolem zaniklých břidlicových dolů(okruh ze Zálužného 5-7 km), určená pro pěší turisty, cyklisty i rodiny s dětmi), 16 zastavení, 22 informačních tabulí, 3 odpočívadla
http://www.krajinabridlice.cz/cs/content/b%C5%99idlicov%C3%A1-stezka
Raabova štola, délka 100m, součást NS Dědictví břidlice byla otevřena letos v květnu a je ojedinělou možnosti pokochat se krásou břidlice pod zemí.Do štoly nelze jít bez průvodce. Provozovatelem štoly je SpolekZálužné, který má zásluhu za jejím zpřístupnění https://os-zaluzne.webnode.cz/dedictvi-bridlice-naucna-stezka/informace-o-raabove-stole/
Imaginarium břidlice, expozice k historii dobývání břidlice v údolí řeky Moravice, Mokřínkách a Zálužném je tvořena velkoformátovými fotografiemi a instalacemi s zvukovými nahrávkami z těžby a zpracování břidlice (mini instalace dolu Petr)
http://www.krajinabridlice.cz/cs/content/imagin%C3%A1rium-b%C5%99idlice
Muzeum břidlice Budišov nad Budišovkou v bývalé budově barokního mlýna má novou  expozicí z roku 2015 (geologie a těžba břidlice), jejíž součástí jsou figuríny horníků
jedinečné dřevěné důlní vozíky, které se podařilo zachránit díky nadšencům podporujícím Muzeum břidlice. Součástí expozice je úspěšné období břidlicového průmyslu za První republiky (výroba gramofonových desek, galanterního zboží a brusů a brousků). Návštěvníci si mohou vyzkoušet repliky pomůcek
http://www.krajinabridlice.cz/cs/content/muzeum-b%C5%99idlice
Zahradní expozice Muzea břidlice „Břidlice hrou“ s 16 zastaveními (mj. maketa štoly se zimovišti netopýrů, Botanika břidlicových hald, Obyvatelé podzemí, Zakázaná paleontologie, Zvuky v krajině břidlice, test druhy netopýrů, štípárna)

Doporučení pro samostatný pohyb návštěvníků:

Naučná stezka vede v blízkosti poddolovaných území, je třeba se pohybovat po vyznačených cestách a respektovat výstražná značení.

K dispozici pro návštěvníky jsou elektronické a informační kiosky v Budišově nad Budišovkou a ve Vítkově.
Název souboruPopisStáhnout